2 -LYRICS

img_5208
Winter Breeze Composed by Nina Hiironniemi /Ari Niemi Lyrics N. Hiironniemi
img_5212-1
Happy Ending composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics By A.Niemi/N.Hiironniemi
img_5203
Void Of Infinity Composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics N.Hiironniemi/A.Niemi
img_5210
Moon Composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics A.Niemi/N.Hiironniemi
img_5220
Shine On Me Composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics N.Hiironniemi
img_5219
Color The Sky Composed By A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics N.Hiironniemi
img_5215
Industry Of Fools Composed by N.Hiironniemi/A.Niemi Lyrics N.Hiironniemi
img_5167
DEEP WATERS Composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics N.Hiironniemi
img_5218
Anytime Composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics A.Niemi/N.Hiironniemi
img_5211
REACH OUT Composed by N.Hiironniemi/A.Niemi Lyrics N.Hiironniemi
img_5216
ALL I FEAR Composed by A.Niemi/N.Hiironniemi Lyrics A.Niemi/ N.Hiironniemi